Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Hoofdstuk VIII) voor het jaar 2022 inzake de verwerving van een kunstwerk van Rembrandt

Het wetsvoorstel wijzigt de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de verwerving van het kunstwerk De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
FVD 5
DENK 3
BIJ1 1
Afwezig
Omtzigt 1

Activiteiten

16 dec 2021
Wetgevingsoverleg

Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Besluit: Behandeld.

10:00 - 13:30

16 dec 2021
14 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Agenderen voor wetgevingsoverleg, gepland op donderdag 16 december van 10.00-13.30 uur.

13:30 - 14:00

09 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 december 2021 om 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

10:00 - 11:00

09 dec 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:29 - 14:30

Wetgevingsproces

08 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
09 dec 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
09 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 dec 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Inbreng feitelijke vragen
14 dec 2021

Extra procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
16 dec 2021

Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Wetgevingsoverleg
16 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2021

Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten