Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 22:15 - 22:59

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 6 december 2021.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Wetgevingsproces

 1. 1 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 december 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 6 december 2021

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 9 december 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 6 december 2021. 

 5. 16 december 2021

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.