Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid wegens het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

In dit wetsvoorstel wordt een lid van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geschrapt. In dit lid wordt bepaald dat de medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen een instemmingsrecht hebben wanneer regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) worden gesteld. Hierdoor kan de mogelijkheid om coronatoegangsbewijzen in te zetten worden uitgebreid naar deze sectoren. In een later stadium kan dan worden bepaald of daadwerkelijk tot inzet van coronatoegangsbewijzen wordt overgegaan, op welke sectoren dit van toepassing zal zijn en welke voorwaarden hiervoor zullen gelden.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 17:20 - 17:21

Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de minister van VWS inzake het Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs en een nog in te plannen briefing zal de commissie zich beraden over de inbrengdatum voor een nader verslag.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 5 januari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.  De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48.

Tijd activiteit: 13:15 - 14:45

Wetgevingsproces

 1. 22 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 november 2021

  Extra procedurevergadering (fysiek)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.  De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48. 

 3. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 4. 29 november 2021

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35 972)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 december 2021

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 5 januari 2022 te 14.00 uur. 

 6. 15 december 2021

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 17 december 2021

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 5 januari 2022

  inbreng nader verslag Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972) (inbrengdatum verplaatst naar 17 januari 2022 14.00 uur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 17 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972) (verplaatst naar 21 januari 2022, 14.00 uur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 21 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 11. 27 januari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de minister van VWS inzake het Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs en een nog in te plannen briefing zal de commissie zich beraden over de inbrengdatum voor een nader verslag. 

 12. 9 maart 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 13. 9 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 17 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten