Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde locaties kan worden ingezet als dat noodzakelijk is met het oog op de vermindering van de overdracht van het coronavirus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen sectoren waar het coronatoegangsbewijs verplicht is en sectoren waar dit niet verplicht is.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 17:14 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de minister van VWS inzake het Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs en een nog in te plannen briefing zal de commissie zich beraden over de inbrengdatum voor een nader verslag.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:07

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 5 januari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.   De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48.

Tijd activiteit: 13:15 - 14:45

Wetgevingsproces

 1. 22 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 november 2021

  Extra procedurevergadering (fysiek)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.   De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48. 

 3. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 4. 29 november 2021

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35 971)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 december 2021

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 5 januari 2022 te 14.00 uur. 

 6. 14 december 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 7. 15 december 2021

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 17 december 2021

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 5 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (inbrengdatum verplaatst naar 17 januari 2022 14.00 uur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 12 januari 2022

  Procedurevergadering VWS (hybride)

  Procedurevergadering

 11. 17 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (verplaatst naar 21 januari 2022, 14.00 uur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 12. 20 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 21 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 14. 27 januari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de minister van VWS inzake het Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs en een nog in te plannen briefing zal de commissie zich beraden over de inbrengdatum voor een nader verslag. 

 15. 10 februari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 16. 17 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 6 april 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 19. 19 april 2022

  Ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Commissiedebat

 20. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 21 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 22 juni 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 23. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten