Tuin

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te zorgen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

Het realiseren van een maximale inspanning is nodig omdat de huidige Nederlandse Klimaatwet te vrijblijvend is en daarmee niet in lijn met het 1,5°C-doel en het Parijsakkoord. In de Klimaatwet 1.5 wordt daarom een reeks instrumenten geïntroduceerd die het mogelijk maken het klimaatbeleid snel en flexibel bij te sturen. Doelstellingen worden aangescherpt en juridisch afdwingbaar.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Van een technische briefing wordt naderhand toch afgezien.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 november 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Advies van de Afdeling advisering van Raad van State en reactie van initiatiefnemer afwachten.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 29 oktober 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 november 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 3. 27 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 11 oktober 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

 5. 10 november 2022

  Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Naar boven