Wetsvoorstel

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te zorgen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

Het realiseren van een maximale inspanning is nodig omdat de huidige Nederlandse Klimaatwet te vrijblijvend is en daarmee niet in lijn met het 1,5°C-doel en het Parijsakkoord. In de Klimaatwet 1.5 wordt daarom een reeks instrumenten geïntroduceerd die het mogelijk maken het klimaatbeleid snel en flexibel bij te sturen. Doelstellingen worden aangescherpt en juridisch afdwingbaar.

Activiteiten

16 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Advies van de Afdeling advisering van Raad van State en reactie van initiatiefnemer afwachten.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken

Documenten

Alle documenten