Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Activiteiten

04 nov 2021
Procedurevergadering

10:15 - 11:30

14 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

13 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
14 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 nov 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten