Wetsvoorstel

Negende incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2021) inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII). Deze wijziging houdt verband met diverse steunmaatregelen voor COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling.

Activiteiten

26 okt 2021
Procedurevergadering

16:30 - 17:30

12 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

Wetgevingsproces

11 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
12 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten