Wetsvoorstel

Permanent maken bevoegdheid Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken

Dit wetsvoorstel maakt de tijdelijke bevoegdheid van de minister van Justitie en Veiligheid in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) om het Nederlanderschap in te trekken van Nederlanders die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie (34.356 (R2064)) permanent. Hierdoor blijft het mogelijk om legale terugkeer van uitreizigers naar het Koninkrijk onmogelijk te maken en illegale terugkeer te bemoeilijken. Met dit wetsvoorstel wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Yesilgöz Zegerius en Van Toorenburg, waarin de regering wordt verzocht met een voorstel te komen om de regeling tot intrekking van het Nederlanderschap permanent te maken, en aan de motie-Van der Staaij, die de regering verzoekt maximaal in te zetten op intrekking van het Nederlanderschap van uitreizigers.

Wetgevingsproces

06 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
07 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
03 nov 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
04 nov 2021

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (35934-(R2158))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten