Wetsvoorstel

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Voorstel voor een wijziging in de vennootschapsbelasting om te voorkomen dat over een deel van de winst van een multinationale onderneming geen belasting wordt geheven.

Activiteiten

25 okt 2021
30 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Gezien de samenhang van dit wetsvoorstel met het pakket Belastingplan 2022, besluit de commissie de behandeling van dit wetsvoorstel samen te voegen met de behandeling van de wetsvoorstellen uit dat pakket, dat wil zeggen dat het wetsvoorstel na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het Verslag wordt geagendeerd voor behandeling in de wetgevingsoverleggen van 25 oktober en 1 november en vervolgens gecombineerd met het Belastingplan 2022 plenair wordt behandeld op 9 en 10 november, met stemming op 11 november.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 6 oktober 2021 om 14.00 uur.

14:00 - 15:00

28 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:10 - 15:40

Wetgevingsproces

Meer zien

Documenten

Alle documenten