Wetsvoorstel

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

In deze vijfde incidentele suppletoire begroting van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) gecorrigeerd in verband met de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten. Als onderdeel van het versoepelen van de coronamaatregelen worden sinds 25 september in de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector coronatoegangsbewijzen ingezet. Doel van de financiële bijdrage in deze suppletoire begroting is de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.

Activiteiten

13 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 oktober 2021 te 14:00 uur.

14:30 - 16:00

05 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:40 - 16:20

Wetgevingsproces

30 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
05 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
28 okt 2021

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (35923)

Inbreng feitelijke vragen