Wetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Doel van dit wetsvoorstel is implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris). Daartoe voorziet dit wetsvoorstel in wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en wordt een wijzigingsregeling voorbereid van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg). Eerdere Europese regelgeving over Ecris hield onvoldoende rekening met onderdanen van derde landen, waaronder onderdanen van de Europese Unie die ook de nationaliteit van een derde land bezitten, staatlozen en personen wier identiteit niet bekend is. De nieuwe Europese regelgeving over Ecris houdt met name verband met de instelling van Ecris-TCN; een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen. Na het gebruik van Ecris-TCN kan een lidstaat gericht om de doorgifte van die justitiële gegevens verzoeken via Ecris. De implementatie moet uiterlijk 28 juni 2022 zijn afgerond.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:37 - 14:39

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 oktober 2021 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsproces

 1. 24 september 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 september 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 3. 30 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 28 oktober 2021

  Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35916)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 17 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

 6. 23 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 26 september 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35916)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven