Wetsvoorstel Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Kops (PVV) regelt in de Huisvestingswet 2014 het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn. Gezien de voortslepende krapte op de woningmarkt, het afgenomen aantal sociale huurwoningen, de toegenomen wachttijden en de verdringing van reguliere Nederlandse woningzoekenden acht initiatiefnemer dit gerechtvaardigd en noodzakelijk.


Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Verworpen (Hoofdelijk 61-78) hoofdelijk


Voor: 1438
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
VVD 34
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
PVV 17
FVD 5
FVD 5
FVD 5
FVD 5
FVD 5
Groep Van Haga 3
Groep Van Haga 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
JA21 3
JA21 3
BBB 1
Voor
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
D66 24
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
CDA 14
SP 9
SP 9
PvdA 9
SP 9
PvdA 9
SP 9
PvdA 9
SP 9
SP 9
SP 9
PvdA 9
PvdA 9
SP 9
PvdA 9
PvdA 9
GroenLinks 8
GroenLinks 8
GroenLinks 8
GroenLinks 8
GroenLinks 8
GroenLinks 8
GroenLinks 8
PvdD 6
PvdD 6
PvdD 6
PvdD 6
PvdD 6
PvdD 6
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
SGP 3
SGP 3
DENK 3
DENK 3
Volt 2
Volt 2
G√ľndogan 1
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
Niet deelgenomen
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
CDA 14
PvdA 9
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
BIJ1 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Verworpen (Hoofdelijk 61-78)

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:45 - 20:47

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 februari 2022 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State over dit initiatiefwetsvoorstel zal zijn ontvangen

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 22 september 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 oktober 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 3. 27 januari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 17 februari 2022

  Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (TK 35914)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 19 mei 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (35914) (1e TK)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 8. 22 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 22 juni 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (35914) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 10. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven