Wetsvoorstel

Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Kops (PVV) regelt in de Huisvestingswet 2014 het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn. Gezien de voortslepende krapte op de woningmarkt, het afgenomen aantal sociale huurwoningen, de toegenomen wachttijden en de verdringing van reguliere Nederlandse woningzoekenden acht initiatiefnemer dit gerechtvaardigd en noodzakelijk.


Activiteiten

07 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State over dit initiatiefwetsvoorstel zal zijn ontvangen

11:30 - 12:30

Debat terugkijken

Documenten

Alle documenten