Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

In deze derde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met het Steun- en herstelpakket. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het steun- en herstelpakket is bedoeld om ondernemers en werkenden financieel te ondersteunen.

Activiteiten

14 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 september 2021 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

07 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:10 - 16:00

Wetgevingsproces

31 aug 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
07 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
29 sep 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021) (35902)

Inbreng feitelijke vragen