Wetsvoorstel

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

De Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (hierna: Experimentenwet) vervalt per 1 januari 2022. Wetsvoorstel 35898 verlengt de werking van de Experimentenwet met twee jaren (tot 1 januari 2024). De Experimentenwet maakt bij verkiezingen als bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling experimenten mogelijk met:
1) een model stembiljet dat per e-mail aan de Nederlandse kiezers in het buitenland kan worden toegezonden;
2) een centrale opzet van de stemopneming op gemeentelijk niveau op een of meer locaties.
De regering beseft dat experimenten niet langer moeten duren dan strikt noodzakelijk, en zal zich dan ook inzetten voor een voortvarende voortzetting van de twee wetsvoorstellen die strekken tot verankering van de experimenten in de Kieswet.
De twee bovengenoemde wetsvoorstellen zijn nog in behandeling. Het betreft het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland en het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen).
Zodra beide wetsvoorstellen in werking zijn getreden, vervalt de Experimentenwet dan ook onmiddellijk.

Activiteiten

28 okt 2021
Hamerstukken

10:15 - 10:16

13 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:15 - 13:16

09 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 29 september a.s. om 14.00 uur.

11:30 - 12:30

09 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:05 - 14:06

Wetgevingsproces

30 aug 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
09 sep 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 sep 2021

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (35898)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 okt 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (35898)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten