Wetsvoorstel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

Met dit wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Na de afschaffing van de collectiviteitskorting verdwijnt de opslag waarmee zorgverzekeraars de premie verhogen om de collectiviteitskorting te verstrekken. Naar verwachting worden de verschillen tussen de premies kleiner. Gemiddeld blijft het bedrag van de premie hetzelfde doordat de kruissubsidiëring wegvalt. In de huidige premies zijn immers zowel de opslag, als de collectiviteitskortingen verwerkt. Aangezien de opslag de kortingen financiert en de zorgkosten niet toe- of afnemen bij afschaffing van de collectiviteitskorting, zal het gemiddelde bedrag van de premie door deze wijziging niet veranderen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 2
BBB 1
Tegen
FVD 5
DENK 3
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
Afwezig
BIJ1 1
Gündogan 1

Activiteiten

12 apr 2022
06 apr 2022
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

19:00 - 21:19

24 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:00 - 13:01

08 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2021 te 14.00 uur.

13:00 - 14:15

29 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

25 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jul 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
14 sep 2021

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (TK 35872)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 nov 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
24 nov 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (35872)

Plenair debat (wetgeving)
12 apr 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 apr 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten