Wetsvoorstel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

Met dit wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Na de afschaffing van de collectiviteitskorting verdwijnt de opslag waarmee zorgverzekeraars de premie verhogen om de collectiviteitskorting te verstrekken. Naar verwachting worden de verschillen tussen de premies kleiner. Gemiddeld blijft het bedrag van de premie hetzelfde doordat de kruissubsidiëring wegvalt. In de huidige premies zijn immers zowel de opslag, als de collectiviteitskortingen verwerkt. Aangezien de opslag de kortingen financiert en de zorgkosten niet toe- of afnemen bij afschaffing van de collectiviteitskorting, zal het gemiddelde bedrag van de premie door deze wijziging niet veranderen.

Activiteiten

08 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2021 te 14.00 uur.

13:00 - 14:15

29 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

25 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jul 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
14 sep 2021

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (TK 35872)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)