Wetsvoorstel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Deze wetswijziging dient ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode). Het bestaat uit een breed pakket aan maatregelen. Zo moet de telecomaanbieder een klant actief persoonlijk adviseren over de voordeligste tarieven. Het begrip elektronische communicatiedienst in de Telecommunicatiewet wordt verbreed. Diensten die alleen via het internet worden aangeboden, zoals Whatsapp en Skype, gaan ook onder de wet vallen.

Activiteiten

22 mrt 2022
14 dec 2021
14 okt 2021
13 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:15 - 13:16

06 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 september 2021 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

24 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:39 - 14:40

Wetgevingsproces

21 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 jun 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 sep 2021

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 okt 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 okt 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode) (35865)

Hamerstukken
17 nov 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 dec 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 dec 2021

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
20 jan 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
22 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

25 feb 2022
Download Beslisnota
Alle documenten