Wetsvoorstel

Evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap van rechtswege

Met dit wetsvoorstel wordt aan artikel 6, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap een nieuw optierecht toegevoegd. Hiermee kan een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, dit toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. Zo kan iemand dat Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht herkrijgen.

Activiteiten

23 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 juli 2021.

14:30 - 16:00

10 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

08 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 jun 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jun 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 jul 2021

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies (35859-(R2157))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten