Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

17 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Reeds behandeld via inbreng feitelijke vragen met inbrengdatum 10 juni 2021. De minister is verzocht haar antwoorden uiterlijk 21 juni 2020 aan de Kamer te sturen.

13:30 - 14:15

Debat terugkijken
01 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

31 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 jun 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
17 jun 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering