Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

03 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 10 juni 2021 te 14.00 uur

11:30 - 12:30

01 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

31 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
10 jun 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-C)

Inbreng feitelijke vragen