Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 13:20 - 14:20

Procedurevergadering

Besluit: Reeds behandeld via inbreng feitelijke vragen met inbrengdatum 10 juni 2021. De minister is verzocht haar antwoorden uiterlijk 21 juni 2020 aan de Kamer te sturen.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 31 mei 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 juni 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 10 juni 2021

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 17 juni 2021

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds behandeld via inbreng feitelijke vragen met inbrengdatum 10 juni 2021. De minister is verzocht haar antwoorden uiterlijk 21 juni 2020 aan de Kamer te sturen. 

 5. 8 juli 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.