Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten)

Dit wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021. Omdat het kabinet zo snel mogelijk het grensverkeer dat vanuit Nederland naar Duitsland moet vanwege werk, opleiding of zorg wil faciliteren bij het verkijgen van het door Duitsland vereiste testcertificaat, acht het kabinet het wenselijk en in het belang van het Rijk om - vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers - uitvoering te geven aan het besluit tot het organiseren van aanvullende testcapaciteit en de incidentele suppletoire begroting.

Wetgevingsproces

29 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten