Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Het wetsvoorstel regelt de invoering van een openbaar register met daarin de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden (de 'ultimate beneficial owners' of UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies in Nederland. Een dergelijk register is verplicht op grond van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 17:20 - 17:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 juni 2021 om 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 23 april 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 12 mei 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 juni 2021 om 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 4. 3 juni 2021

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 juli 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 7 juli 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 13 oktober 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 8. 4 november 2021

  Plenaire vergadering: Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) (35819)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten