Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak

Het wetsvoorstel introduceert een bevoegdheid voor de burgemeester om (een gedeelte van) een publieke of besloten plaats voor een periode van maximaal tien dagen te sluiten als daar een corona-uitbraak is.

Activiteiten

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 mei 2021 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

11 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

22 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak

Inbreng verslag (wetsvoorstel)