Wetsvoorstel

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 2
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
Afwezig
BIJ1 1
Gündogan 1

Activiteiten

19 apr 2022
14 apr 2022
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:35 - 14:45

24 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:00 - 13:01

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 juni 2021 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

11 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

22 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 jun 2021

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 nov 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
24 nov 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2022

Plenaire vergadering: Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35816)

Plenair debat (wetgeving)
19 apr 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

02 nov 2021
Download Beslisnota
08 apr 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten