Wetsvoorstel

Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK)

Dit wetsvoorstel bevat enkele aanpassingen van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK). Deze aanpassingen gaan over het certificeringsstelsel en vergunningstelsel, de positie van particuliere maritieme beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en het herstel van enkele onvolkomenheden.

Activiteiten

22 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:30 - 14:31

21 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

20 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
21 apr 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
22 apr 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 mei 2021

Reparatiewet WtBK (35811) en Ontwerpbesluit bescherming koopvaardij (32706-82)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)