Wetsvoorstel

Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19.

Activiteiten

05 jul 2021
Wetgevingsoverleg

Onderwijs en corona mbo en ho

11:00 - 17:00

22 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Betrekken bij wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 17 mei a.s. te 10.00 uur.

14:00 - 15:30

14 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:45

Wetgevingsproces

13 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
14 apr 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 apr 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
17 mei 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
05 jul 2021

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Meer zien