Wetsvoorstel

Zevende incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Economische Zaken en Klimaat inzake extra steun voor Fieldlabs in verband met COVID-19.

Activiteiten

11 mei 2021
Procedurevergadering

16:30 - 17:30

13 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 15:45

Wetgevingsproces

13 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
13 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten