Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021.

Activiteiten

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 22 april 2021 om 14.00 uur.

15:30 - 17:00

13 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 15:45

Wetgevingsproces

08 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
13 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
22 apr 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Inbreng feitelijke vragen