Wetsvoorstel

Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming.

Activiteiten

05 jul 2021
Wetgevingsoverleg

Onderwijs en corona mbo en ho

11:00 - 17:00

22 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Betrekken bij wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 17 mei a.s. te 10.00 uur.

14:00 - 15:30

15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

13 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 15:45

Wetgevingsproces

08 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
13 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 apr 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
17 mei 2021

Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

Inbreng feitelijke vragen
05 jul 2021

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Meer zien