Wetsvoorstel

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Met de bekendmaking van de wet van 19 augustus 2017 (Stb. 2017, 334) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35790 is die tweede lezing.
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de reikwijdte van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim dat in artikel 13 Grondwet is neergelegd, uit te breiden naar alle communicatiemiddelen. In de praktijk van het digitale tijdperk voldoet de huidige grondwettelijke bepaling niet langer; de modernisering van artikel 13 zal moeten leiden tot een meer techniekonafhankelijke benadering van de reikwijdte.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

12:30 - 14:00

Debat terugkijken
06 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:00 - 15:35

Wetgevingsproces

31 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
06 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
27 mei 2021

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (TK 35790)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten