Wetsvoorstel

Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19.

Activiteiten

24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:31

Wetgevingsproces

23 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten