Wetsvoorstel

Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheden openbaar ministerie

Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheden openbaar ministerie.

Wetgevingsproces

16 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend

Documenten

Alle documenten