Wetsvoorstel

Toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Voor de toegankelijkheid van het onderwijs is het belangrijk dat instellingen voor hoger onderwijs een passende keuze kunnen maken in het gebruik van selectie-instrumenten gericht op hun specifieke opleidingsdoelen. Bij het selecteren van aspirant-studenten voor bachelor- en associate degree-opleidingen met een capaciteitsfixus worden ze geacht een afgewogen keuze te kunnen maken voor de wijze waarop ze aspirant-studenten selecteren. Daarbij spelen verschillende zaken een rol, zoals het vergroten van de kansengelijkheid en het kunnen plaatsen van de meest geschikte student op de juiste plek.
Door het toevoegen decentrale loting als selectie-instrument ontstaat een systeem met drie selectiemethoden:
1 Selectie op basis van ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria;
2) Ongewogen loting;
3) Een combinatie van selectie en loting, zoals gewogen loting.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
20 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 februari 2022 te 10.00 uur.

10:00 - 11:30

11 mei 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-37)

15:00 - 15:45

15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:30 - 13:31

Wetgevingsproces

12 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 apr 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 jan 2022

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
11 feb 2022

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten