Wetsvoorstel

Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters)

Het voorliggende wetsvoorstel wijzigt de Drinkwaterwet. Dit omvat een wijziging van de looptijd van de gewogen gemiddelde vermogens-kostenvoet en van het maximale toegestane aandeel eigen vermogen in het totale vermogen van twee naar drie jaar, met een verbeterde regeling voor compensatie van te veel betaald tarief. Daarnaast beoogt het voorstel een technische verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters voor drinkwater en voor oppervlaktewater waarmee drinkwater wordt bereid.

Activiteiten

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 mei 2021.

10:15 - 12:15

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

18:30 - 18:31

Documenten

08 mrt 2021
Download HUF-toets
Alle documenten