Wetsvoorstel

Vierde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake tegemoetkoming vaste lasten

In verband met de verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ten gunste van het grotere MKB en de middenbedrijven, en de verruiming van de TVL BES (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba), wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 aangepast. Daarnaast is de motie met betrekking tot het verder verlagen van de vaste lasten drempel in deze begroting verwerkt

Activiteiten

13 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 12 mei 2021 te 12.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

16:30 - 18:00

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

02 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 apr 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
12 mei 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten) (35747)

Inbreng feitelijke vragen