Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Dit initiatiefvoorstel, oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) en overgenomen door de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA), voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft naar de mening van de initiatiefnemers een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van participatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen mensen met een verschillende seksuele gerichtheid, anderzijds deze zaken te bewaken, en voorts aan te sporen deze verder te verbeteren.
De eerste lezing van dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 9 februari 2021. Dit wetsvoorstel (35741) is de tweede lezing van deze grondwetswijziging.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
Volt 3
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Voor
PVV 17
FVD 5
SGP 3
Niet deelgenomen
Omtzigt 1
BIJ1 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:50

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 20:20 - 21:35

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:40 - 20:23

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:10 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:27

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 12:30 - 14:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Wetgevingsproces

 1. 24 februari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 20 mei 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 5. 26 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 3 juni 2021

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 7 oktober 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 13 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 26 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 4 november 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 9 december 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35741) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 12. 9 maart 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting) (35741)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 13. 15 maart 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven