Wetsvoorstel

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Dit initiatiefvoorstel, oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) en overgenomen door de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA), voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft naar de mening van de initiatiefnemers een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van participatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen mensen met een verschillende seksuele gerichtheid, anderzijds deze zaken te bewaken, en voorts aan te sporen deze verder te verbeteren.
De eerste lezing van dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 9 februari 2021. Dit wetsvoorstel (35741) is de tweede lezing van deze grondwetswijziging.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
26 mei 2021
15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14.00 uur

12:30 - 14:00

Debat terugkijken
06 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:00 - 15:35

Wetgevingsproces

24 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
06 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
20 mei 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
26 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2021

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten