Wetsvoorstel

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19.

Activiteiten

05 jul 2021
Wetgevingsoverleg

Onderwijs en corona mbo en ho

11:00 - 17:00

07 jun 2021
22 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Betrekken bij wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho.  Betrekken bij wetgevingsoverleg Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 mei a.s. te 10.00 uur.

14:00 - 15:30

15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

23 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 apr 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
12 mei 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
07 jun 2021

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
05 jul 2021

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Meer zien