Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

Wetgevingsproces

23 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
08 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten