Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

Dit wetsvoorstel voorziet in een afzonderlijke wettelijke grondslag voor het instellen van een avondklok. De directe aanleiding voor het wetsvoorstel is de uitspraak van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag. Deze heeft op 16 februari 2021 geoordeeld dat de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) die nu de wettelijke grondslag vormt voor de avondklok, ten onrechte is geactiveerd en dat artikel 8, eerste en derde lid Wbbbg, daarom onmiddellijk buiten werking moeten worden gesteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 115
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Krol 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

E-mailprocedure

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 februari 2021 te 19.30 uur.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 17 februari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 februari 2021

  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

  E-mailprocedure

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 februari 2021 te 19.30 uur.  

 3. 17 februari 2021

  Technische briefing voorafgaand aan plenair debat over de tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

  E-mailprocedure

 4. 17 februari 2021

  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 februari 2021

  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 18 februari 2021

  Plenaire vergadering: Debat over de gang van zaken rondom de avondklok en over de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 7. 18 februari 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten