Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket

In verband met specifieke aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 aangepast.

Activiteiten

18 feb 2021
09 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 18 februari 2021 te 14.00 uur

16:30 - 17:30

04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

Wetgevingsproces