Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19.

Activiteiten

11 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum is reeds vastgesteld op 2 februari jl. Het wachten is op de nota n.a.v. het verslag.

10:15 - 11:15

28 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:30 - 14:31