Wetsvoorstel

Wet regulering sekswerk

Dit wetsvoorstel reguleert prostitutie en andere vormen van sekswerk om zo misstanden in de seksbranche te voorkomen of te verminderen. Alle vrouwen en mannen die in de prostitutie werken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet iemand ten minste 21 jaar zijn, zelfredzaam, geen slachtoffer van gedwongen prostitutie, adequaat geïnformeerd over de risico’s van het werk, hun rechten op informatie en hun plichten kennen, en ten slotte weten waar kennis, zorg en hulp beschikbaar is om hun beroep zo veilig en gezond mogelijk te kunnen uitoefenen dan wel om ermee te kunnen stoppen.
De wettelijke, uniforme vergunningplicht geldt voor alle prostituees maar ook voor exploitanten van seksbedrijven. Zonder vergunning zijn zij in overtreding. Ook klanten en faciliteerders van illegale prostitutie zijn strafbaar. De Wet regulering sekswerk is van toepassing op het Europese deel van Nederland, dus niet op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
09 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-15)

15:00 - 15:50

02 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

16:00 - 16:30

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

13:00 - 15:30

Wetgevingsproces

26 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen