Wetsvoorstel Wetsvoorstel ter goedkeuring van het Eigenmiddelenbesluit

Dit wetsvoorstel regelt goedkeuring door het Nederlandse parlement van het Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie. De Raad van de EU heeft in december besloten dat de Europese Unie de komende 7 jaar (2021-2027) inkomsten ('eigen middelen') zal hebben uit invoerrechten, btw, een heffing op niet-gerecycled plastic-afval en afdrachten van de lidstaten. Het besluit regelt de korting voor Nederland op die afdracht per lidstaat en geeft verder de Europese Commissie toestemming om 750 miljard euro te lenen voor Next Generation EU, het nieuwe instrument dat de EU economisch moet helpen herstellen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
50PLUS 3
Voor
PVV 20
SP 14
PvdD 4
SGP 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 18:45 - 20:08

Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:00 - 17:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een nog voor de verkiezingen te houden wetgevingsoverleg; de commissie verzoekt de griffier een zo praktisch mogelijke planning voor te stellen in de week van 22-25 februari 2021, zodat over het wetsvoorstel kan worden gestemd op 25 februari 2021.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op maandag 8 februari 2021 om 12.00 uur

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Nadat dit wetsvoorstel als niet-controversieel was aangemerkt, heeft de commissie uitgesproken in de eerstvolgende procedurevergadering terug te willen komen op de vraag naar het vaststellen van de termijn voor het leveren van inbreng voor het verslag.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 12:45 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 22 januari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 3 februari 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 5. 8 februari 2021

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 11 februari 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 23 februari 2021

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

  Wetgevingsoverleg

 8. 25 februari 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

Documenten

Naar boven