Wetsvoorstel

Wetsvoorstel ter goedkeuring van het Eigenmiddelenbesluit

Dit wetsvoorstel regelt goedkeuring door het Nederlandse parlement van het Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie. De Raad van de EU heeft in december besloten dat de Europese Unie de komende 7 jaar (2021-2027) inkomsten ('eigen middelen') zal hebben uit invoerrechten, btw, een heffing op niet-gerecycled plastic-afval en afdrachten van de lidstaten. Het besluit regelt de korting voor Nederland op die afdracht per lidstaat en geeft verder de Europese Commissie toestemming om 750 miljard euro te lenen voor Next Generation EU, het nieuwe instrument dat de EU economisch moet helpen herstellen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

25 feb 2021
23 feb 2021
Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Besluit: Behandeld.

14:00 - 17:00

Debat terugkijken
11 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een nog voor de verkiezingen te houden wetgevingsoverleg; de commissie verzoekt de griffier een zo praktisch mogelijke planning voor te stellen in de week van 22-25 februari 2021, zodat over het wetsvoorstel kan worden gestemd op 25 februari 2021.

11:15 - 12:15

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op maandag 8 februari 2021 om 12.00 uur

14:30 - 15:30

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Nadat dit wetsvoorstel als niet-controversieel was aangemerkt, heeft de commissie uitgesproken in de eerstvolgende procedurevergadering terug te willen komen op de vraag naar het vaststellen van de termijn voor het leveren van inbreng voor het verslag.  Niet controversieel verklaren.

12:45 - 14:15

Debat terugkijken
26 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

22 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
26 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
08 feb 2021

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 feb 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
23 feb 2021

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

Wetgevingsoverleg
25 feb 2021

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten