Wetsvoorstel

Fiscale verzamelwet 2022

Voorstel voor enkele veranderingen in de fiscale wetgeving:
• vrijstelling van het inhouden van dividendbelasting voor vennootschappen die landgoederen bezitten in de zin van de Natuurschoonwet 1928;
• veranderingen in de Algemene douanewet (Adw),zoals een boete voor het niet aanmelden van goederen voor controle;
• aanpassing van de afvalstoffenbelasting aan bepalingen in de Omgevingswet;
• een nieuwe rentebepaling in de Invorderingswet 1990, zodat rente wordt vergoed op ten onrechte geheven antidumpingrechten;
• het behoud van het fiscaal bodemrecht, in afwachting van verdere herziening van het faillissementsrecht;
• het opnemen van een algemene antimisbruikmaatregel in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB);
• redactionele wijzigingen in twee wetten.

Activiteiten

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 8 april 2021 om 14.00 uur.

14:30 - 15:30

21 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:00 - 13:01

Wetgevingsproces

18 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jan 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien