Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Deze wijziging houdt verband met het verlenen van financiële steun aan de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen onderhoudt met alle zes de Caribische delen van het Koninkrijk, en de enige die een reguliere verbinding onderhoudt met Sint Eustatius en Saba. Winair is door de gevolgen van de coronacrisis in financiële problemen geraakt. De steun bestaat uit het afsluiten van een hypothecaire lening van USD 3 mln (met huidige koers max. EUR 2,7 miljoen) op het luchthavengebouw van Winair.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:29 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 februari 2021.  Indien op 8 februari 2021 blijkt dat de commissie een blanco verslag uitbrengt, deze incidentele suppletoire begroting onverwijld aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:45

Wetgevingsproces

 1. 15 januari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 25 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 3 februari 2021

  Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 5. 8 februari 2021

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 14 april 2021

  Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 8. 15 april 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 22 april 2021

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair) (35705)

  Hamerstukken

Documenten

Naar boven