Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Deze wijziging houdt verband met het verlenen van financiële steun aan de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen onderhoudt met alle zes de Caribische delen van het Koninkrijk, en de enige die een reguliere verbinding onderhoudt met Sint Eustatius en Saba. Winair is door de gevolgen van de coronacrisis in financiële problemen geraakt. De steun bestaat uit het afsluiten van een hypothecaire lening van USD 3 mln (met huidige koers max. EUR 2,7 miljoen) op het luchthavengebouw van Winair.

Activiteiten

08 feb 2021
03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 februari 2021.  Indien op 8 februari 2021 blijkt dat de commissie een blanco verslag uitbrengt, deze incidentele suppletoire begroting onverwijld aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

10:15 - 11:15

20 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

10:15 - 10:45

Wetgevingsproces

15 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
20 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten