Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID.

Activiteiten

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten.

10:00 - 11:30

14 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 20 januari a.s. 10.00 uur.

10:00 - 11:00

12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

07 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien

Documenten

Alle documenten