Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
SGP 3
Volt 3
JA21 3
DENK 3
Groep Van Haga 3
Fractie Den Haan 1
BBB 1
BIJ1 1
Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Wetgevingsoverleg

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderwijs en corona; primair en voortgezet onderwijs op 7 juni a.s. 11.00-17.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Procedurevergadering

Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 20 januari a.s. 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 7 januari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 14 januari 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 20 januari 2021

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

 6. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 15 april 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 7 juni 2021

  Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

  Wetgevingsoverleg

 10. 15 juni 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven