Wetsvoorstel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

De voorgestelde wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 maakt het mogelijk dat de asielvergunning voor bepaalde tijd voortaan in eerste instantie voor drie jaar wordt verleend en niet langer voor vijf jaar. Nederland gaat met het invoeren van deze maatregel volgens de toelichting meer in de pas lopen met andere landen in Europa, waar een verblijfsvergunning asiel voor vreemdelingen met een zogenoemde subsidiaire beschermingstatus al een kortere duur kent dan vijf jaar. Met het wetsvoorstel moet daarnaast worden voorkomen dat Nederland in vergelijking met andere lidstaten aantrekkelijker wordt voor asielzoekers.

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
20 apr 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-30)

15:00 - 15:45

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 april 2021.

13:00 - 15:30

12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

23 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

23 dec 2020
Download Advies ATR
23 dec 2020
Download Advies NVvR
23 dec 2020
Download Advies ACVZ
23 dec 2020
Download Advies NOvA
28 dec 2020
Download Advies VAJN
28 dec 2020
Download Advies Pharos
28 dec 2020
Download Advies NJCM
Alle documenten