Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijzigingen houden verband met de uitgaven inzake coronamaatregelen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Afwezig
FVD 2

Activiteiten

11 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

13:05 - 13:20

Debat terugkijken
10 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor de stemmingen op donderdag 11 februari 2021.

13:50 - 13:51

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 januari 2021. De commissie is voornemens blanco verslag uit te brengen.  Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

13:00 - 15:30

12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

21 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 jan 2021

Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35686)

Inbreng feitelijke vragen
10 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari)

Stemmingen
Meer zien