Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijzigingen houden verband met de uitgaven inzake coronamaatregelen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Voor
Niet deelgenomen
FVD 2

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 13:05 - 13:20

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor de stemmingen op donderdag 11 februari 2021.

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 januari 2021. De commissie is voornemens blanco verslag uit te brengen.  Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 4. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 29 januari 2021

  Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35686)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 10 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari)

  Stemmingen

Naar boven