Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake specifieke aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket

In verband met specifieke aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 aangepast. In deze tweede incidentele suppletoire begroting wordt een budgetwijziging voorgesteld die betrekking heeft op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Activiteiten

02 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 11 februari 2021 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

18 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien