Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
Groep Van Haga 3
Volt 3
JA21 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
Voor
FVD 5

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 13:20 - 14:20

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Onderwijs en corona mbo en ho

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Procedurevergadering

Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 22 januari 2021 te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 17 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 14 januari 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

 5. 22 januari 2021

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 15 april 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 22 april 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 10. 5 juli 2021

  Onderwijs en corona mbo en ho

  Wetgevingsoverleg

 11. 8 juli 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven