Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19.

Activiteiten

22 jan 2021
14 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 22 januari 2021 te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

17 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
21 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
22 jan 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
28 jan 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien