Wetsvoorstel

Tijdelijke aanpassing van de disconteringsvoet en tijdelijke buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen

Voorstel van wet van het lid Van Brenk. Het initiatiefwetsvoorstel wijzigt tijdelijk de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit in verband met aanpassing van de disconteringsvoet (dat is de rekenrente waar pensioenfondsen mee werken) en buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen gedurende de overgangsfase van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel. De initiatiefnemer wil hiermee de risico's van kortingen op de pensioenen tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verkleinen en garanderen dat het nieuwe pensioenstelsel niet start op het allerlaagste renteniveau.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

17 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten