Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke aanpassing van de disconteringsvoet en tijdelijke buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen

Voorstel van wet van het lid Van Brenk, 30 maart 2021 overgenomen door het lid Van Kent. Het initiatiefwetsvoorstel wijzigt tijdelijk de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit in verband met aanpassing van de disconteringsvoet (de rekenrente waar pensioenfondsen mee werken) en buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen gedurende de overgangsfase van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel. De initiatiefnemer wil hiermee de risico's van kortingen op de pensioenen tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verkleinen en garanderen dat het nieuwe pensioenstelsel niet start op het allerlaagste renteniveau.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 42
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 14:45 - 19:35

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Wetgevingsproces

 1. 17 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 januari 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 24 maart 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 4. 31 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 5. 13 april 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 6. 12 mei 2021

  Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 19 april 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 18 mei 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681) (1e TK)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 10. 1 juni 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 11. 7 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten